GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI
Akademik Kitap Tanıtımı / 25 Mayıs 2023

Geçen hafta, Dr. Ali Ekber GÜLERSOY’un göndermiş olduğu hepsi birbirinden değerli coğrafya kitaplarından bir diğeri de “Günümüz Dünya Sorunları” adındaki, pek çok yazarın seçkin bölümlerinden meydana gelen kitaptır. Öncelikle kitap tanıtımımızda şunu gözden kaçırmamanızı rica ediyorum. Normal bir insanın bu kadar çok akademik kitabı bir çırpıda okuması olanaklı değildir. Bu yüzden elimden geldiğince okuduğum, ilgi çekici ve sizlerin acilen görmesi gerektiğini düşündüğüm kitapları paylaşacağım. PEGEM AKADEMİ yayınlarından çıkan “Günümüz Dünya Sorunları” adlı kitap 294 sayfadan oluşmaktadır. Dr. Hakkı Yazıcı ve Dr. Kenan Arıbaş hocalarımızın editörlüğünü yaptığı bu kitap 2011 yılından bu yana güncellenerek gelişiyor. Dr. Hasan KARA, Dr. Hakan KOÇ, Dr. Kenan ARIBAŞ, Dr. Tahsin YILDIRIM, Dr. Eren YÜRÜDÜR, Dr. Hasan IŞIK, Dr. Hatice Demirkaya GEDİK, Zeliha GÖRGÜLÜ, Dr. Hasan Gürbüz, Dr. Mustafa Kışoğlu ve Dr. Ali Ekber GÜLERSOY’un bölüm yazılarından oluşan bu eser 8 bölümden meydana gelmektedir. “Günümüz Dünya Sorunları” kitabımızın bölümleri; Dünyada Yoksuluk Ve Açlık Sorunu: Dr. Hasan KARA Hızlı Nüfus Artışı ve Olası Sonuçlar: Dr. Hakan KOÇ Irkçılık: Dr. Kenan ARIBAŞ, Dr. Tahsin YILDIRIM Küreselleşme ve Ekonomik Sorunlar: Dr. Eren YÜRÜDÜR Yirminci Yüzyıldan Yirmibirinci Yüzyıla Enerji Sorunu: Dr. Hasan IŞIK Günümüz Dünya Sorunları ve Medya: Dr. Hatice Demirkaya GEDİK, Dr. Zeliha GÖRGÜLÜ, Güncel Çevre Sorunları: Dr. Hasan…

Dünya’nın Yakın Geleceğine Dair Öngörü Denemesi
Akademik / 24 Mayıs 2023

Dünya’nın Yakın Geleceğine Dair Öngörü Denemesi 21. yüzyılda insanlık, kapitalizmin geldiği seviye sayesinde, 100 yıl önce bir yılda öğrenilen bilgiyi şu an bir saniyenin yarısında elde ediyor. Dahası web’in varlığı, bilgi ve belgenin korkunç bir hızla yer değiştirmesini sağlıyor. Günümüzde artık ansiklopedilere gerek kalmadıysa da, Google çağında öğrenmeyi isteyen bireylerin bilgiye daha yoğun ve doğru biçimde ulaştığı düşünülüyor. Acaba gerçekten böyle mi? Kanımca emperyalizm – küresel tröstler para kazanmadığı hiçbir şeye bu kadar izin vermezler. O halde emperyal güçlerin neler yaptığına dair düşüncelerimizi tarihe not düşelim. Teknoloji hayatın her yerine egemen hale getiriliyor. Böylece insani olan her şey bir darbe de buradan yiyor. Geçmişte dost meclisi meydana getirip hayat gailesinden azda olsa uzaklaşma amacıyla tüketilen alkol, yerini tamamen sentetik bazlı, halüsinasyon esaslı kimyevi ürünlere bırakıyor. İnsanlık bütünüyle Orwell’in 1984’ündeki gibi Big Brothers’ın* kontrolüne giriyor. ABD gizli servisinin gücüyle 2023 Haziran ayı itibarıyla uzaya 4400 uydu göndermeyi düşünen E. Musk adlı zat, bunlardan 2500’ünü yörüngeye yerleştirmeyi başardı bile. Şimdilik hiçbir sıkıntı yaşamayan bu girişim, tüm insanlığı kontrol altına almak için uydurulmuş büyük bir yalandan başka bir şey değildir. Şu an hayattaki kuşaklar ABD ve Musk işbirliğinin sonuçlarını ön sezebilecek yapıdadır. Ama inanın bir sonraki kuşak (bilgisayarın bütünüyle her şeyi şekillendirdiği dönemde)…

TÜRK KÜLTÜRÜNDE COĞRAFYA – II
Akademik Kitap Tanıtımı / 20 Mayıs 2023

Bir kaç gün önce değerli hocam Prof. Dr. Ali Ekber GÜLERSOY’un çok sayıda akademik çalışma örneğini gönderdiğini duyurmuş, orada örneği gelen çalışmaları sizlere zaman zaman tanıtacağımı aktarmıştım. Bu vesileyle coğrafya – turizm – jeoloji gibi alanlardan örnek gönderecek hocaların da kitaplarını sizlerle paylaşacağımı, böylece akademik çalışmaların geniş bir kitle tarafından bilinir hale gelmesini sağlayacağımı aktarmıştım. İşte bu amaçla ilk defa değerli Dr. Ali Ekber GÜLERSOY’un gönderdiği kitaplardan “Türk Kültüründe Coğrafya – II” adlı çalışmayı tanıtmak isterim. Künyesini ve içindekileri paylaştığım çalışmamız bir akademik yazı seçkisi… Bu seçki “Türk Kültüründe Yer alan Coğrafi Konular Hakkındaki” çeşitli makalelerden oluşuyor. 20 yazar 19 makaleden oluşan bu çalışmanın içindekiler görseline baktığınızda, genelinin Beşeri Coğrafya’nın Kültür Coğrafyası alanı ile alakalı olduğu görülüyor. Kendim fiziki coğrafyanın jeomorfoloji alanı ile ilgilendiğim için bu seçkideki çalışmalar beni hemen heyecanlandırmadı. Ama bu eserleri kitaplığıma kazandıran Dr. Ali Ekber GÜLERSOY’un “Âşık Mahzuni Şiirlerinde Coğrafi Unsurlar” yazısını hemen okudum. Dr. Gülersoy kültür coğrafyası ile ilgili olarak ele aldığı Âşık Mahzuni’de coğrafya kavramlarının ele alınışı yazısında ozanı iyice tarayıp, eserlerini irdelemiş. Anadolu halk edebiyatında büyük önem taşıyan ozan kültürünün çağımızdaki en önemli temsilcisini ele alan Gülersoy, Türk kültür coğrafyasında Pir Sultan, Dadaloğlu, Aşık Veysel gibi isimlerden yola çıkarak Alevi halkının dil ve…