A JOURNEY TO THE HEART OF OBRUK PLATEAU: “KARA CEHENNEM CAVE”
Akademik / 15 Eylül 2020

As the four-wheel-drive Land Rover jeep from the MTA Cave Research Unit[1] climbed the slope, we were filled with fear. It was the first time we would enter the “Kara Cehennem (Black Hell)” cave, whose name we heard many times from different people and in different places, and we would map it. In the distance, a clean container was visible on a slightly sloping slope where the Obruk Plateau descended into the Konya Plain. The scout said “There, the cave is over there. When you go near the right side of the container, you will see a whole four-five meters deep. That’s the mouth of the cave.” I am standing in the upper right corner of the photo. I have an orange jumpsuit. The tall person in front of me (left) in yellow overalls is Emrullah ÖZEL, a geographer, geomorphologist. I don’t remember the other friends individually. I remember that someone from the Biology department of Ankara University entered the cave with us. Emrullah GÜNEY, who was actually a Geomorphologist, drove the jeep in that direction. When we reached the cave through the wheat fields on the edge of the plain, a citizen was waiting for us with a rifle…

OVERVIEW OF POPULATION OF TURKEY: 2018
Akademik / 26 Mart 2019

OVERVIEW OF POPULATION OF TURKEY: 2018 The population of Turkey became 82 million 3 thousand 882 people as of December 31, 2018. In 2018, the population of Turkey increased by 1 million 193 thousand 357 people compared to 2017. Male population was 41 million 139 thousand 980 people and female population was 40 million 863 thousand 902 people. While 50.2% of the total population were males, 49.8% of the total population were females. Annual population growth rate of Turkey was 14.7 per mille. This value was 4‰ in 2017. In 2018, the urban population was 92.3% while the rural population turned out to be 7.7%. The urban population was 92.5% in 2017. The median age in the country increased from 31.7 in 2017 to 32 in 2018. While the median age was 31.4 for male population, it was 32.7 for females. In 2018, the population in 15-64 years of age, known as working age group, increased by 1.4% compared to the previous year. Accordingly, the proportion of working age group became 67.8%, the proportion of children aged 0-14 became 23.4% and the proportion of population aged 65 and above became 8.8%. The population density in Turkey increased by 2 persons compared…

Öğretmen Ders Notları 3: Nüfus Piramidi Nedir? Nasıl Yorumlanır?
Akademik / 8 Mart 2018

“Bir ülkede yaşayan insanların yaş gruplarına ve cinsiyetlere dağılışlarını, ayrıntılı ve estetik biçimde gösteren çizimlere nüfus piramidi adı verilir.” Nüfus piramidinin tanımından da anlaşılacağı üzere bu tip coğrafi gösterimlerin amacı, nüfusun yaş ve cinsiyet gruplarına dağılışını, ayrıntılı olarak tek bir çizim üzerinde göstermektir. Bu tip çizimler ortaya çıktığı dönemlerde dünyada ülkelerin nüfus yapısı genellikle tipik üçgen şeklindeki grafiklerle gösterildiği için, bunlara nüfus piramidi adı verilmiştir. Ancak zamanla dünya ülkelerinin tamamında nüfus yaş yapısı belirgin biçimde değiştiği için, bu çizimler farklı şekillere dönüşmüştür. Nüfus piramitlerinin yanlış anlaşılması ve aktarılmasında, bu basit görsel ifadelerin abartılması etkili olmaktadır. Şöyle ki nüfus piramitleri, gelişmiş emperyal batı toplumlarında nüfus döngüsünü ifade eden çok güzel görsel araçlar olagelmişlerdir. Ve hatta bu aşamalar eski sömürgelerde “gelişmekte olan ülke” adıyla benzer şekilde yaşanmıştır. Bugün nüfus piramitleri, ülkelerin genel özellikleri hakkında bilgi verebilir. Ancak bunları abartarak, hiç veremeyecekleri bilgileri isnat etmek hem bize hem öğrencilerimize yapılabilecek büyük bir haksızlıktır. Nüfus piramitlerini oluşturan unsurların başında, ele alınan yaş aralıkları büyük önem taşımaktadır. Çünkü piramitler veya benzer grafiksel ifadeler daha eski zamanlarda geniş yaş aralıklarına bağlı olarak oluşturulmuştur. Bu durum, geçmişte teknolojik olanakların yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Hatta ÖSYM, bir sınavda geniş yaş aralıkları içeren bir soru sormuştur. ÖSYM tarafından sınavlarda kullanılan…

Meteorolojik Koşulların Doğu Karadeniz’de Kış ve İlkbahar Aylarında Görülen Orman Yangınlarına Etkisi: Çamburnu (Sürmene) Orman Yangını Örneği
Akademik / 7 Mart 2018

Bu çalışmada Doğu Karadeniz’de kış ve bahar aylarında görülen orman yangınlarının bölgedeki hava şartlarıyla ilgisi, 7 Ocak 2017 tarihinde Çamburnu’nda gerçekleşen orman yangını örneğinde incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı, kış ve ilkbahar mevsimlerinde meteorolojik değişkenlerin oluşturduğu hava tiplerinden hangilerinin orman yangınlarını denetlediğinin belirlenmesidir. Örnek olay olarak seçilen orman yangınından önceki yaklaşık 5 haftanın saatlik meteorolojik verileri incelenerek yangın koşullarının hazırlanmasında etkili olabilecek olasılıklar değerlendirilmiştir. Ayrıca ormanı oluşturan unsurların ve orman altı organik artıkların yangına karşı hassasiyetini arttıran hava şartları da belirlenmiştir. Eş zamanlı olarak yağışın olmadığı, bağıl nemin düşük olduğu, sıcaklığın mevsim şartlarına göre oldukça yüksek olduğu, rüzgârın güney sektörden estiği ve rüzgâr hızının fazla olduğu dönemlerde yangın için gerekli koşulların oluştuğu görülmüştür. Bu koşulların ise fön rüzgârlarının etkili olduğu dönemlerde ortaya çıktığı gözlenmiştir. Nitekim incelenen Çamburnu orman yangınından önceki günlerde fön oluşturan hava dolaşımının görüldüğü ve fönlü havanın tüm özelliklerinin yangından önceki hafta boyunca yaşandığı belirlenmiştir. Yangın riskinin fönlü günlerde arttığı, FWI çıktılarıyla ayrıca doğrulanmıştır. Makalenin tamamına erişmek için tıklayınız: Meteorolojik Koşulların Doğu Karadeniz’de Kış ve İlkbahar Aylarında Görülen Orman Yangınlarına Etkisi: Çamburnu (Sürmene) Orman Yangını Örneği