ÖABT Coğrafya Öğretmenliği 7+2 Deneme Sınavı
Eski Çalışmalar / 2 Şubat 2018

ÖABT Coğrafya Öğretmenliği 7 Adet Deneme Sınavı, ÖABT Sınavına girecek adayların sınavda karşılaşacağı sorular baz alınarak titizlikle hazırlanmış / Adet Deneme Sınavı ve cevap anahtarı aşağıda paylaşılmıştır. 01 Deneme 02 Deneme 03 Deneme 04 Deneme 05 Deneme 06 Deneme 07 Deneme 08 Deneme (07+01) 09 Deneme (07+02) CEVAP ANAHTARI

KPSS Coğrafya Atlası
Eski Çalışmalar / 1 Şubat 2018

İncelemek İçin Tıklayın KPSS ATLAS KPSS ATLAS’ı Kamu Personeli Seçme Sınavı önemli bir yer tutan “Coğrafya” testinde ÖSYM’nin son yıllarda adayların harita bilgisini ölçen sorulara sık yer vermesi nedeniyle hazırlanmış ve muadili bulunmayan bir yayındır. KPSS ATLAS içeriğinde pratik-analitik-bilimsel tüm veriler harita üzerine işlenerek adayların harita okuma tecrübesi edinmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda her harita sayfasına güncel-görsel-zihinsel aktarım yöntemleri kullanılarak oluşturulan notlar eklenmiştir. -Türkiye Topografya Haritası -Türkiye Jeoloji Haritası -Türkiye Jeomorfoloji Haritası -Türkiye’nin Dağları Haritası -Türkiye’nin Platoları Haritası -Türkiye’nin Ovaları Haritası -Türkiye’nin Karstik Alanlar Haritası -Türkiye’nin Genç Volkanik Araziler Haritası -Türkiye’nin Ana İklim Türleri Haritası -Türkiye’nin Yıllık Gerçek Sıcaklık Ortalaması Haritası -Türkiye Yağış Haritası -Türkiye Bitki Örtüsü Haritası -Türkiye Toprak Haritası -Türkiye Heyelan Afet Haritası -Türkiye Nüfus Yoğunluğu Haritası -Türkiye’de Tarım Ürünlerinin Üretim Sahaları -Türkiye’nin İl Bazında Nüfus Miktarı ve Yoğunluğu Haritası -Türkiye Nüfusunun Gelişimi (Tablosal Veri) -Türkiye Nüfus Artış Hızı Haritası -Türkiye Net Göç Hızı Haritası -Türkiye Şehir Yerleşmeleri Haritası – Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projesi Uygulama Alanları Haritası -Türkiye Maden Haritası -Türkiye’de Çıkarılan Yeraltı Zenginlikleri Haritası

2009 Yılı Ankara Beypazarı Araştırma Gezisi
Eski Çalışmalar / 30 Ocak 2018

24.01.2009 tarihinde coğrafyabiz yönetiminden Kemal Akalın, Doğu Ateş, Sami Köroğlu, Yalçın Keçici ve aramıza Beypazarı’nda katılan değerli konuksever meslektaşımız Erdal Taşlıçukur ile Beypazarı’nda gerçekleştirmiş olduğumuz İnceleme-Araştırma gezimize ait dosya pdf formatında aşağıdadır. Beypazarı İnceleme Gezisi

Sanayi Haritası (2007)
Eski Çalışmalar / 28 Ocak 2018

Bu çalışma hazırlanırken özellikle KPSS-ÖSS sınavına hazırlanan adaylar düşünülmüş, onlar için güncel ve özgün bir çalışma hazırlanması amaçlanmıştır. Ülkemizdeki kaynaklarda görülen tutarsızlıkların önüne geçmek için tüm illerin valilik ve sanayi odaları sitelerinden sanayi tesisleri teyit edilmeye çalışılmış, kapatılmış bazı kuruluşlar ve özellikle de işletmesi durmuş olan madenler haritada gösterilmemiştir. Örneğin fosfat, volfram ve manganez gibi çıkarımı durmuş olan yer altı kaynaklarını haritada göstermedik. Ayrıca sembolle bu denli fazla sanayi türünün gösterilmesi imkânsız olduğundan sanayi türleri illerin altına veya yanına yazılmıştır. Her ne kadar titizlikle yapılmış bir çalışma olsa da eksikleri olduğu muhakkaktır. Bu noktada sizlerin ilgi destek ve önerilerinizi beklemekteyim. Bu harita bir ezber reçetesi değildir. Kesinlikle ezberlemeye çalışmayınız. Elden geldiğince elinizde bulunan materyallerden çalışmalı, görsel hafızanızı geliştirmek için bu kaynaktan yararlanmalısınız. Haritanın ideal boyutu A2’dir. Ancak A3 boyutunda da görmek unsurları görmek mümkündür. Renkli ya da siyah beyaz çıktı alınırken en az 600 dpi olmasına dikkat etmenizi öneririm. Haritanın görüntü kalitesi mükemmeldir. Bu nedenle çıktı sırasında bir sorun yaşanmayacağı düşünülmektedir. Türkiye Sanayi Haritası 2007

Türkiye Üniversitelerinde Coğrafya Öğretiminin Sorunları ve Bu Sorunların Çözüm Yolları
Eski Çalışmalar / 27 Ocak 2018

Bu metin Türk Coğrafya Kurumu’nun coğrafyacılara ve özellikle de coğrafya öğrencilerine yapmış olduğu bir çağrı sonucunda hazırlanmaya başlamıştır. Günümüz coğrafyasının sorunlarının ele alınması istenen bu çağrı üzerine, meselenin tarihsel boyutu ele alınmadan yapılacak her değerlendirmenin yanlışlıklar taşıyacağı düşünülmüştür. Tarihsel süreci belgeleyen metinlerin fazlalığına rağmen bunların hep akademisyenler tarafından yazılmış olması bazı sübjektiflikleri de beraberinde getirmiştir. Elinizdeki metinde mümkün olduğunca coğrafyaya ve tarihsel gerçeklere bağlı kalınmaya çalışılmıştır. Bağlılık burada yazılan her şeyin kesinkes doğru olduğunu göstermez, fakat bilimsel dürüstlüğünü henüz kaybetmemiş birisi olarak büyük bölümünün samimi biçimde yazıldığını söylemek doğru olur. Metni şu veya bu biçimde uzatmak mümkündür. Ve bu satırları okuyan her coğrafyacı kendisinin de bildiği ama burada anlatılmamış aksaklıkların, yanlışlıkların, laçkalıkların olduğunu hemen fark edecektir. İşte bu noktada bütün bu olumsuzluklardan kurtulmanın yolu bunları içtenlikle ifade etmekten ve getireceği sonuçları, geçici çıkarları düşünmeden, her platformda doğruları savunmaktan geçer. Bilim adamlarımızı YÖK, bilimi savunmaktan aciz hale getirmişse; o halde bilimi akademisyen olmayanlar, öğrenciler, öğretmenler savunmalıdır. Bilimi savunmanın günümüzdeki en doğru ve pratik yolu mesleki örgütümüzü kurmaktan geçer. İşte bu nokta da Coğrafyacılara tarihsel bir sorumluluk düşmektedir. “Türkiye Coğrafyacılar Birliği”ni kurmak. Ancak bu şekilde bir toplumsal baskı mekanizması kurulabilir, bilimsel kirlenmenin önüne geçilebilir. Ve ancak bu şekilde coğrafyacılar toplumsal hayatın her…