TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ PROF. DR. OĞUZ EROL 1989

30 Ocak 2018

“Türkiye’nin Jeomorfolojik Evrimi ve Bugünkü Genel Jeomorfolojik Görünümü” , Yayınlanmamış Ders Notu, İstanbul.

Adlı Çalışmadan;
TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ
PROF. DR. OĞUZ EROL
1989
ismiyle hazırlanmıştır.

Hazırlayanın Açıklaması;
Bu metin 2002 yılında Prof. Dr. Oğuz Erol’un daktilo ile hazırlamış olduğu metin esas alınarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Aslına sadık kalınan metne kimi şekiller tarafımızdan eklenmiştir. Esasen asıl metnin ekleri 40’ın üzerindedir. Ancak bunları yeniden hazırlamak mümkün olmadığı için yazarın isteği üzerine yalnızca çok önemli
olduğu düşünülenler eklenmiştir.

2002 yılındaki metin tekrar ele alınarak üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan e-kitap haline getirilmiştir.
Asıl metinde kaynakça bulunmadığı için kısa bir kaynakça tarafımızdan oluşturularak metne eklenmiştir.

TÜRKİYE JEOMORFOLOJİSİ PROF. DR. OĞUZ EROL 1989

Yorum Yapılmamış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir