TÜRK KÜLTÜRÜNDE COĞRAFYA – II
Akademik Kitap Tanıtımı / 20 Mayıs 2023

Bir kaç gün önce değerli hocam Prof. Dr. Ali Ekber GÜLERSOY’un çok sayıda akademik çalışma örneğini gönderdiğini duyurmuş, orada örneği gelen çalışmaları sizlere zaman zaman tanıtacağımı aktarmıştım. Bu vesileyle coğrafya – turizm – jeoloji gibi alanlardan örnek gönderecek hocaların da kitaplarını sizlerle paylaşacağımı, böylece akademik çalışmaların geniş bir kitle tarafından bilinir hale gelmesini sağlayacağımı aktarmıştım. İşte bu amaçla ilk defa değerli Dr. Ali Ekber GÜLERSOY’un gönderdiği kitaplardan “Türk Kültüründe Coğrafya – II” adlı çalışmayı tanıtmak isterim. Künyesini ve içindekileri paylaştığım çalışmamız bir akademik yazı seçkisi… Bu seçki “Türk Kültüründe Yer alan Coğrafi Konular Hakkındaki” çeşitli makalelerden oluşuyor. 20 yazar 19 makaleden oluşan bu çalışmanın içindekiler görseline baktığınızda, genelinin Beşeri Coğrafya’nın Kültür Coğrafyası alanı ile alakalı olduğu görülüyor. Kendim fiziki coğrafyanın jeomorfoloji alanı ile ilgilendiğim için bu seçkideki çalışmalar beni hemen heyecanlandırmadı. Ama bu eserleri kitaplığıma kazandıran Dr. Ali Ekber GÜLERSOY’un “Âşık Mahzuni Şiirlerinde Coğrafi Unsurlar” yazısını hemen okudum. Dr. Gülersoy kültür coğrafyası ile ilgili olarak ele aldığı Âşık Mahzuni’de coğrafya kavramlarının ele alınışı yazısında ozanı iyice tarayıp, eserlerini irdelemiş. Anadolu halk edebiyatında büyük önem taşıyan ozan kültürünün çağımızdaki en önemli temsilcisini ele alan Gülersoy, Türk kültür coğrafyasında Pir Sultan, Dadaloğlu, Aşık Veysel gibi isimlerden yola çıkarak Alevi halkının dil ve…